limsoup

להלן רשימת הסיכומים שלי מקורסים של החוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית. ניסיתי להימנע מטעויות בחומר עצמו – אבל איני יכול להבטיח שאין כאלו. אם יש שגיאות, מן הסתם מקורן בי ולא במרצה, כך שהשימוש באחריותכם; ובכל אופן, אשמח אם תיידעו אותי בכל טעות שתמצאו.

תודתי נתונה לכל מי שהשלמתי ממנו סיכומים במהלך השנים (הכרח המציאות כשלוקחים קורסים מתנגשים בקצוות שונים של ירושלים), ובעיקר להדס (אינפי 1 והסתברות), לרן (אינפי 2 וקבוצות), לשיר־לי (מבנים 1) ולניצן (אינפי 3).

המחברות סודרו באמצעות LaTeX2e, תוך שימוש, בין היתר, בחבילות ttfheb ו־pict2e. הגופנים בהם מסודר הטקסט במחברות הם Monotype Hadassah ו־David (לעברית) ו־Computer Modern (לאנגלית ולמתמטיקה). לכתיבה השתמשתי ב־[g]vim. אם תרצו את קוד המקור, כתבו אליי.

  קורסמרצההערות
תשס"ז80131חשבון אינפיניטסימלי 1 ("אינפי 1")פרופ' צליל סלע
80132חשבון אינפיניטסימלי 2 ("אינפי 2")פרופ' רות לורנס־נאימרקחצי־מוקלד
80134אלגברה לינארית 1ד"ר אלי בגנו
80135אלגברה לינארית 2מר שמואל ברגר
80200תורת הקבוצותפרופ' ארז לפיד
תשס"ח80315חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 ("אינפי 3")פרופ' מתניה בן־ארצי
80316חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 2 ("אינפי 4")
פרופ' אנדריי שנקובסקיסיכומים של איילת
80445מבנים אלגבריים 1פרופ' אלכס לובוצקי
80420תורת ההסתברות 1פרופ' יורי קיפרכמעט הכול
80516מבוא לטופולוגיהד"ר דן רומיק
80402תורת המספרים ושימושים בקריפטוגרפיהפרופ' אלכס לובוצקי
80402תולדות המתמטיקהפרופ' בנימין וייס
תשס"ט80517תורת המידהפרופ' שחר מוזסחלקי
80428תורת המשחקים 1ד"ר דן רומיק